College Tribune

Independent UCD News

Donal Ó Catháin

Le Miracle Gaélique

Léirmheas ón Murchach ar alt de chuid Le Monde faoi na cluichí Gaelacha. Le blianta beaga anuas tá cluichí Chumann Lúthchleas Gael (CLG) tar éis dul i bhfeidhm go mór ar dhaoine ar fud na cruinne. Na laethanta seo, tá…

Agallamh do Reachtaireacht an Chumainn Ghaelaigh

Agallamh leis an mbeirt iarrthóirí do Reachtaireacht an Chumainn Ghaelaigh don bhliain seo chugainn, Séamus Ó Ceanainn agus Eoghan Mac Domhnaill. Tugadh na ceisteanna céanna don bheirt, níor athraíodh na freagraí ar thug siad in aon slí. -Cén pleannanna atá…

Gaeilgeoirí na tíre: Cá bhfuil sibh ag dul?

Pléann Lorraine Stack na cúiseanna a bhfuil ganntanas múinteoirí Gaeilge i meánscoileanna ár dtíre. Mol an óige agus tiocfaidh sí, tar éis an tsaoil, cad atá ionainn mar thír gan ár n-óg? Ní gá dúinn machnamh a dhéanamh ar an…

BSkyB agus an Cumann Lúthchleas Gael

Níl conradh nua an CLG le moladh go hard na Spéire ag ár gcomhfhreagraí spóirt, Diarmuid Ó hIcí Is léir ó thaighde nua ó Paul Rouse anseo in UCD go bhfuil ag teipeadh ar an gconradh idir Sky agus an…

Teach le Chéile

Ní féidir mórán ama a chaitheamh ar champas UCD gan sinn a fheiceáil. Glaoitear an tArm Corcra orainn ó am go chéile, nuair a bhíonn ár n-éidehúdaithe corcra na Scéime, á gcaitheamh againn. Is sinn an ceathrar is fichead a…

An Eoraip ag teacht chun céille

Míníonn Anraí Ó Braonáin cúrsaí eacnamaíochta ár linne.   Táthar ag caitheamh neart ama na laethanta seo ar chuimhneacháin staire. Tá comhráití paiseanta ar bun sna meáin faoi láthair maidir le conas gur cóir dúinn Éirí Amach na Cásca a…

It’s a Thin Line Between Love and Hate; a Reflection on the Irish Language

Op-ed writer Sarah Morris divulges her Gaeilge gripes in her piece and discusses the disdain that may Irish youths feel toward our native tongue.  The Irish language and I have always had a somewhat fraught relationship- I’m in no way whatsoever a…

Mo chlann féin a dhíol a máthair

Comóradh 2016 ar Éirí Amach na Cásca, casann an Murcach súil ar stair bhunú ár náisiúin Nach deacair a chreidiúint go bhfuil céad bliain, nach mór, ann ó cuireadh an Piarsach chun báis i bPríosún Chill Mhaighneann sa bhliain 1916….

Fáilte Mhór an Gheimhridh

Machnamh ó Dhiarmuid Ó hIcí ar fhiúntas áilleacht an nádúir do bheithinse daonna. Is fíordheacair a shamhlú i lár gruamacht dhuairc an gheimhridh an mothúchán gealgháireach a bhaineann le haeracht an tsamhraidh. I nglésholas Iúil, nuair a bhíonn glas, buí…

Píosa tuairimíochta: Casann Dónal Ó Catháin súil ar na scéalta sna meáin an tseachtain seo maidir le Coláiste Eoin

Seachtain mhór poiblíochta ab ea an tseachtain seo don mheánscoil Coláiste Eoin, rx i mBaile an Bhóthair, Baile Átha Cliath, ar na cúiseanna míchearta áfach. Bhí ceardlann le bheith acu ón ngrúpa ShoutOut, dream a thugann cainteanna faoi LADT (LGBT)…

Is mise Charlie

Ní fheicfí dom go mbeadh aon léitheoir agaibh nach mbeadh tar éis trácht a chloisteáil faoi na heachtraí tromchúiseacha ar thit amach ar an 7ú Eanáir 2015 in oifígí Párais na hirise aoraí Charlie Hebdo. Chuaigh beirt Mhoslamach isteach le…

Ar Thóir na Fírinne

Tugann Donncha Ó Murchú Léirmheas ar The Race to Truth Le Emma O’Reilly (Bantam Press, pharm 2014) 18 Eanáir, 2013. An lá a tarraingíodh súile an domhain ar a scaileáin teilifíse, iad faoi dhraíocht ag Oprah Winfrey agus a haoi…