Editor

Editor

SPARC-2

SPARC KhÍLA lasta fosta

Reáchtáileadh ócáid shiamsúil i Nasc 2, Leabharlann James Joyce ar an 7 Feabhra, le caint agus ceol ó bhaill an bhanna ceoil KÍLA. Tháinig…

Screen Shot 2017-03-02 at 17.03.47

A Decent Wage for Dedicated Artists?

  A dancers salary has a very broad spectrum. On one hand we have the commercial, celebrity backing dancers and prestigious ‘Principal dancer’ of…