College Tribune

Independent UCD News

Gaeilge

COVID-19: Cén chuma atá ar an scéal le imeacht míosa?

Tá mí caite ó 12 Márta, nuair a sheas an Taoiseach Leo Varadkar os comhair lucht na meán in Washington agus a d’fhógair go ndruidfear scoileanna, coláistí agus saoráidí cúram leanaí. Ba iad seo na chéad bearta crua iad le…

Feachtas Teanga an Chumainn Ghaelaigh

Tá feachtas teanga ar bun ag an gCumann Gaelach leis an nGaeilge a spreagadh ar champas UCD. Dhírigh siad ar léachtóirí sna scoileanna ar fad san ollscoil agus chuaigh siad i dteagmháil leo trí ríomhphost ag míniú aidhm an fheachtais….

Stádas Acht na Gaeilge i dTuaisceart Éireann

Rinneadh gealltanais i gcomhaontú Aoine an Chéasta  breis is fiche bliain ó shin go mbeadh áit cheart an ag nGaeilge i dTuaisceart Éireann. Síníodh i gcomhaontú Cill Rímhinn i 2006 go mbeadh Acht na Gaeilge ann i dTuaisceart Éireann ach…

An Ghaeilge le feiceáil i UCD

Tá stádas oifigiúil ag an nGaeilge san Aontas Eorpach agus is í céad teanga oifigiúil na hÉireann. Tá sé riachtanach ó thaobh an dlí de go mbíonn comharthaí as Gaeilge nó dátheangach (le Gaeilge agus Béarla) ann ar bhóithre na…

Oireachtas na Samhna – in Citywest?

Is é Oireachtas na Samhna an féile is mó agus is gaelaí sa tír dóibh siúd le suim sa Ghaeilge agus cultúr na hÉireann, coincheap bunaithe ar Eisteddfod na Breataine Bige agus níl baint ar bith aige le Tithe an…

European Court of Justice To Hear First Case Through Irish

The Court of Justice of the European Union (the ECJ) will, for the first time ever, hear a case brought before it in the Irish language. The case is being brought by Peadar Mac Fhlannchadha against the Irish State and…

An Ghéarchéim Thithíochta: Na Réitigh

Tá ceart ag duine tithíocht shlán,ar phraghas réasúnta do chaighdeán maith a bheith acu, rud nach bhfuil fíor in Éirinn faoi láthair agus tá práinn ag baint le hathruithe chun feabhais.  Tá scéalta an uafáis cloiste againn ar fad, faoi…

Teanga Náisiúnta, Teanga Oifigiúil, Teanga Labhartha

Agus feachtas nua, Gaeilge4All, faoi lán seoil, le breis is 11,500 síniú ag a achainí ar líne, is fíor a rá go bhfuil an Ghaeilge go mór i mbéal an phobail le trí sheachtain anuas. Is é aidhm an fheachtais…

Bliain a ceathair san Ollscoil – An bhfuil mé sean?

Níl ach cúpla seachtain fágtha agam mar bhunchéimí i UCD, rud atá deacair le creidiúnt. Táim fiche is a haon bliain d’aois agus sa cheathrú bliain ach ní mhothaíonn sé rófhada ó shin go mbeinn sa Phalás ar Shráid Camden…

Ath-athbheochan na Gaeilge

Mhair ré athbheochana na Gaeilge idir deireadh an naoú haois déag agus tús an fhichiú haois. Roimhe sin, ní raibh mórán scríofa le fada sa Ghaeilge ach le linn na hathbheochana tháinig iriseoireacht, gearrsceálta, filíocht agus níos mó ar an…

Léirmheas ar cheol agus ceolchoirm Example – ar chaill sé a mhójó?

Chonaic mé Example beo sa Button Factory le déanaí. Is amhránaí é a thaitin go mór liom agus mé san idirbhliain, go háirithe nuair a d’éisigh sé a album ‘The Evolution of Man’. Is albam é atá go hiomlán measta…

The Pressure Is Not Worth It: Exam Stress And The Effects On The Body

This article was originally written in Irish, but an English translation has been printed too, in the hopes that this excellent piece can reach a wider audience.    It is fashionable to be under pressure and to be working late…