College Tribune

Independent UCD News

Gaeilge

An Ghéarchéim Thithíochta: Na Réitigh

Tá ceart ag duine tithíocht shlán,ar phraghas réasúnta do chaighdeán maith a bheith acu, rud nach bhfuil fíor in Éirinn faoi láthair agus tá práinn ag baint le hathruithe chun feabhais.  Tá scéalta an uafáis cloiste againn ar fad, faoi…

Teanga Náisiúnta, Teanga Oifigiúil, Teanga Labhartha

Agus feachtas nua, Gaeilge4All, faoi lán seoil, le breis is 11,500 síniú ag a achainí ar líne, is fíor a rá go bhfuil an Ghaeilge go mór i mbéal an phobail le trí sheachtain anuas. Is é aidhm an fheachtais…

Bliain a ceathair san Ollscoil – An bhfuil mé sean?

Níl ach cúpla seachtain fágtha agam mar bhunchéimí i UCD, rud atá deacair le creidiúnt. Táim fiche is a haon bliain d’aois agus sa cheathrú bliain ach ní mhothaíonn sé rófhada ó shin go mbeinn sa Phalás ar Shráid Camden…

Ath-athbheochan na Gaeilge

Mhair ré athbheochana na Gaeilge idir deireadh an naoú haois déag agus tús an fhichiú haois. Roimhe sin, ní raibh mórán scríofa le fada sa Ghaeilge ach le linn na hathbheochana tháinig iriseoireacht, gearrsceálta, filíocht agus níos mó ar an…

Léirmheas ar cheol agus ceolchoirm Example – ar chaill sé a mhójó?

Chonaic mé Example beo sa Button Factory le déanaí. Is amhránaí é a thaitin go mór liom agus mé san idirbhliain, go háirithe nuair a d’éisigh sé a album ‘The Evolution of Man’. Is albam é atá go hiomlán measta…

The Pressure Is Not Worth It: Exam Stress And The Effects On The Body

This article was originally written in Irish, but an English translation has been printed too, in the hopes that this excellent piece can reach a wider audience.    It is fashionable to be under pressure and to be working late…

Ní Fiú An Brú – Strus ó Scrúdaithe Agus An Éifeacht Ar An Gcorp

Tá sé faiseanta a bheith faoi bhrú agus a bheith ag obair go déanach agus go dian. Is é an status quo sa saol corparádach agus saol oibre go minic. Féachtar air mar éacht má bhíonn tú ag déanamh gach…

Gaeilge

M’iarracht chun mo vóta  a chaitheamh as Gaeilge

Sa toghchán Uachtaránachta is déanaí agus sa toghchán ag vótáil ar leasú don bhunreacht maidir le diamhaslú, rinne mé iarracht mo vóta a chaitheamh as Gaeilge. Bhí a fhios agam go mbeadh an páipéar féin dátheangach agus bhí mé fiosrach…

Gaelgóir ar Erasmus sa Fhrainc, Montpellier

Chaith mé bliain den chéad scoth anuraidh i nDeisceart na Fraince in Montpellier ar Erasmus agus rinne mé staidéar ar an Eacnamaíocht trí Fhraincis ann. Ba bhliain iontach é, rinne mé go leor taistil sa Fhrainc agus go tíortha eile. Bhí…

Idir magadh agus dáiríre: An FrithGhaelachas sa lá atá inniu ann

s dócha go bhfuil léibhéal éigin Gaeilge agat ós rud é go bhfuil tú ag léamh an ailt seo. Tá tú in ann mé a thuiscint toisc go bhfuil cumas na Gaeilge agat agus tá tú in ann an Ghaeilge…

An bhfuil a leithéid ann agus príobháideachas sa lá atá inniu ann? Iniúchadh cúig bliana i ndiaidh nochta Snowden.

Is seanscéal é anois do chách go mbímid ag breathnú trínár bhfotha nuachta ar Instagram nó Facebook agus go tobann tagann fógra suas don rud díreach a bhí á phlé agat le do chairde ag brúinse an mhaidin sin. Tarlaíonn…

Tús bliain nua gaelach i UCD

Bhuel a chairde, tá an t-am seo den bhliain tagtha arís. Táimid tagtha ar ais ó na J1s ag taisteal ó chathair go cathair agus ag filleadh go hÉirinn gan pingin rua ach lán le cuimhní agus scéalta,ón turas iontach…