College Tribune

Independent UCD News

Gaeilge

Léirmheas ar ‘Arracht’: Léiriú machnamhach a bhfuil blas na dearóile air

Más sa tóir ar léiriú scannánaíochta faoin Ghorta Mhór atá tú, ní thiocfaidh tú ar a leithéid anseo. Insíonn ‘Arracht’ scéal corraitheach fir aonair agus é ag troid ar son a mharthanais le linn an Ghorta Mhóir. Bhí an scannán á shruthú beo ar líne mar chuid de Fhleadh Scannánaíochta na Gaillimhe 2020, áit a bhfaca mé féin é. Chuir sé deireadh leis an Fhleadh atá ar an fhód le dhá bhliain is tríocha.

Níl trácht ar bith ar cheist na Gaeilge san oideachas tríú leibhéal sa dréachtchlár nua rialtais

Ar 15 Meitheamh, d’fhoilsigh Fine Gael, Fianna Fáil agus an Comhaontas Glas a ndréachtchlár nua rialtais dar teideal ‘An Clár Rialtais: Ár dTochaí Le Chéile’. Tá an dréachtchlár seo ag teacht corradh beag le ceithre mí i ndiaidh Olltoghchán na…

Tionól Gaeilge UCD 2020 le dul ar aghaidh ar líne

Rachaidh Tionól Gaeilge UCD ar aghaidh i mbliana ar líne in ainneoin na ndeacrachtaí atá i ndiaidh teacht roimhe de dheasca na paindéime Covid-19. Beidh an clár imeachtaí athbhreithnithe a thitim amach idir 29 Meitheamh agus 1 Iúil 2020 beo ar Zoom.

Podchraoltaí na Gaeilge

I rith aimsir na dianghlasála, bhí cumha orm i ndiaidh mo chairde, na Pop-Up Gaeltachtaí, agus na Gaeltachta í féin, go ndeachaigh mé i muinín an phodchraolta Gaeilge. Cheal bheith i gcomhluadar lucht labhartha na Gaeilge, bhí mé ag iarraidh rabhartaí deasa na teanga a chluinstin gach lá mar ba ghnách liom, agus thógfadh clár nó dhó an cian díom go ceann tamaill ar a laghad, cheap mé.

COVID-19: Cén chuma atá ar an scéal le imeacht míosa?

Tá mí caite ó 12 Márta, nuair a sheas an Taoiseach Leo Varadkar os comhair lucht na meán in Washington agus a d’fhógair go ndruidfear scoileanna, coláistí agus saoráidí cúram leanaí. Ba iad seo na chéad bearta crua iad le…

Feachtas Teanga an Chumainn Ghaelaigh

Tá feachtas teanga ar bun ag an gCumann Gaelach leis an nGaeilge a spreagadh ar champas UCD. Dhírigh siad ar léachtóirí sna scoileanna ar fad san ollscoil agus chuaigh siad i dteagmháil leo trí ríomhphost ag míniú aidhm an fheachtais….

Stádas Acht na Gaeilge i dTuaisceart Éireann

Rinneadh gealltanais i gcomhaontú Aoine an Chéasta  breis is fiche bliain ó shin go mbeadh áit cheart an ag nGaeilge i dTuaisceart Éireann. Síníodh i gcomhaontú Cill Rímhinn i 2006 go mbeadh Acht na Gaeilge ann i dTuaisceart Éireann ach…

An Ghaeilge le feiceáil i UCD

Tá stádas oifigiúil ag an nGaeilge san Aontas Eorpach agus is í céad teanga oifigiúil na hÉireann. Tá sé riachtanach ó thaobh an dlí de go mbíonn comharthaí as Gaeilge nó dátheangach (le Gaeilge agus Béarla) ann ar bhóithre na…

Oireachtas na Samhna – in Citywest?

Is é Oireachtas na Samhna an féile is mó agus is gaelaí sa tír dóibh siúd le suim sa Ghaeilge agus cultúr na hÉireann, coincheap bunaithe ar Eisteddfod na Breataine Bige agus níl baint ar bith aige le Tithe an…

European Court of Justice To Hear First Case Through Irish

The Court of Justice of the European Union (the ECJ) will, for the first time ever, hear a case brought before it in the Irish language. The case is being brought by Peadar Mac Fhlannchadha against the Irish State and…

An Ghéarchéim Thithíochta: Na Réitigh

Tá ceart ag duine tithíocht shlán,ar phraghas réasúnta do chaighdeán maith a bheith acu, rud nach bhfuil fíor in Éirinn faoi láthair agus tá práinn ag baint le hathruithe chun feabhais.  Tá scéalta an uafáis cloiste againn ar fad, faoi…

Teanga Náisiúnta, Teanga Oifigiúil, Teanga Labhartha

Agus feachtas nua, Gaeilge4All, faoi lán seoil, le breis is 11,500 síniú ag a achainí ar líne, is fíor a rá go bhfuil an Ghaeilge go mór i mbéal an phobail le trí sheachtain anuas. Is é aidhm an fheachtais…