College Tribune

Independent UCD News

Gaeilge

An bhfuil a leithéid ann agus príobháideachas sa lá atá inniu ann? Iniúchadh cúig bliana i ndiaidh nochta Snowden.

Is seanscéal é anois do chách go mbímid ag breathnú trínár bhfotha nuachta ar Instagram nó Facebook agus go tobann tagann fógra suas don rud díreach a bhí á phlé agat le do chairde ag brúinse an mhaidin sin. Tarlaíonn…

Tús bliain nua gaelach i UCD

Bhuel a chairde, tá an t-am seo den bhliain tagtha arís. Táimid tagtha ar ais ó na J1s ag taisteal ó chathair go cathair agus ag filleadh go hÉirinn gan pingin rua ach lán le cuimhní agus scéalta,ón turas iontach…

Éireannach ar Erasmus

Ag an tús de mhí Mheán Fómhair seo caite, bhí orm mo mhálaí a phácáil agus dul ar eitleán go dtí an Fhrainc do mo bhliain Erasmus. Cé nach mbím i mo chónaí le mo chlann i rith na bliana…

2ú Áit ag Cumann Gaelach UCD ag Ócáid Bhliantúil Ghlór na nGael

Is móreagraíocht Gaeilge í Glór na nGael, a dhíríonn ar thrí réimse oibre: forbairt na Gaeilge sa teaghlach, forbairt na Gaeilge i measc an phobail, agus forbairt na Gaeilge i measc grúpaí fiontraíochta agus gnó. Ag ócáid bhliantúil Ghlór na…

An Cumann Gaelach UCD ag súil le gradam a bhaint amach ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge

Idir 23-25 Feabhra, beidh ceann de na féilte is mó i bhféilire na nGaeilgeoirí ag tarlú i dTrá Lí, Co. Chiarraí: Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2018. Sa bhliain 1893 i mBaile Átha Cliath, bunaíodh Conradh na Gaeilge, agus mar sin…

Tá na Meáin Shóisialta ag Cruthú Sochaí Frithshóisialta

‘Cé go bhfuil sé deacair le creidiúint, bhíodh am ann tráth ina raibh ar dhaoine labhairt aghaidh ar aghaidh chun fiú an chumarsáid is bunúsaí a dhéanamh le chéile. Ní hamháin nach raibh na meáin shóisialta acu, ach ní raibh…

Caighdeán na Gaeilge ag Dul in Olcas i mbunscoileanna

De réir tuarascáil chigireachta ón Roinn Oideachais a foilsíodh ag tús na seachtaine seo, tá caighdeán theagasc na Gaeilge i mbunscoileanna na hÉireann ag dul in olcas. Rinneadh beagnach 5,000 tuairisc chigireachta idir Mí Éanair 2013 agus Mí Meitheamh 2016, agus…

2018, Bliain na Gaeilge

Sé cuimhneachán 125 bliana gluaiseacht athbheochán na Gaeilge i mbliana, agus tá idir an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Conradh na Gaeilge, agus Foras na Gaeilge tar éis teacht le chéile chun clár náisiúnta d’imeachtaí a eagrú chun an Ghaeilge…

Tábhacht Teanga

Le linn an bhriseadh Nollag, chuaigh mé thall chuig Londain chun freastail ar an gceoldráma nua, “Hamilton” le mo chlann. Is gaeilgeoirí uile iad mo chlann, ach is iad mé féin, mo mham, agus m’aintín na t-aon daoine a bhaineann…

An Bhfuil Gá le Lárionad Gaeilge i mBaile Átha Cliath?

Tá feachtas faoi bhealach chun lárionad nó cultúrlann Gaeilge a bhunú i mBaile Átha Cliath. Cé go bhfuil níos mó Gaeil san ardchathair ná in aon áit eile sa tír, níl aon ionad poiblí dírithe ar a gcuid riachtanais. Níl…

Brasaíleach ag foghlaim na Gaeilge?

Tá daoine ann a deir gur teanga marbh í an Ghaeilge, agus nach fiú í a fhoghlaim de bharr go bhfuil Béarla ag daonra na hÉireann ar aon nós. D’fhreastal mé ar óráid le déanaí ina rinneadh díriú isteach ar…

Chuala tú faoi ‘Elf on the Shelf’ anois Faigh Réidh le haghaidh UCD ag an Oireachtas

Cosúil le an-chuid scéalta, tosaíonn an scéal seo l’alcól. Trathnóna Satharn a bhí ann i mí na Samhna 2016. Bhí grúpa mic léinn ó UCD ag ól síos i gCill Áirne. Bhí lá crua acu, bhí siad ag ligint a…