College Tribune

Independent UCD News

Gaeilge

An Cumann Gaelach UCD ag súil le gradam a bhaint amach ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge

Idir 23-25 Feabhra, beidh ceann de na féilte is mó i bhféilire na nGaeilgeoirí ag tarlú i dTrá Lí, Co. Chiarraí: Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2018. Sa bhliain 1893 i mBaile Átha Cliath, bunaíodh Conradh na Gaeilge, agus mar sin…

Tá na Meáin Shóisialta ag Cruthú Sochaí Frithshóisialta

‘Cé go bhfuil sé deacair le creidiúint, bhíodh am ann tráth ina raibh ar dhaoine labhairt aghaidh ar aghaidh chun fiú an chumarsáid is bunúsaí a dhéanamh le chéile. Ní hamháin nach raibh na meáin shóisialta acu, ach ní raibh…

Caighdeán na Gaeilge ag Dul in Olcas i mbunscoileanna

De réir tuarascáil chigireachta ón Roinn Oideachais a foilsíodh ag tús na seachtaine seo, tá caighdeán theagasc na Gaeilge i mbunscoileanna na hÉireann ag dul in olcas. Rinneadh beagnach 5,000 tuairisc chigireachta idir Mí Éanair 2013 agus Mí Meitheamh 2016, agus…

2018, Bliain na Gaeilge

Sé cuimhneachán 125 bliana gluaiseacht athbheochán na Gaeilge i mbliana, agus tá idir an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, Conradh na Gaeilge, agus Foras na Gaeilge tar éis teacht le chéile chun clár náisiúnta d’imeachtaí a eagrú chun an Ghaeilge…

Tábhacht Teanga

Le linn an bhriseadh Nollag, chuaigh mé thall chuig Londain chun freastail ar an gceoldráma nua, “Hamilton” le mo chlann. Is gaeilgeoirí uile iad mo chlann, ach is iad mé féin, mo mham, agus m’aintín na t-aon daoine a bhaineann…

An Bhfuil Gá le Lárionad Gaeilge i mBaile Átha Cliath?

Tá feachtas faoi bhealach chun lárionad nó cultúrlann Gaeilge a bhunú i mBaile Átha Cliath. Cé go bhfuil níos mó Gaeil san ardchathair ná in aon áit eile sa tír, níl aon ionad poiblí dírithe ar a gcuid riachtanais. Níl…

Brasaíleach ag foghlaim na Gaeilge?

Tá daoine ann a deir gur teanga marbh í an Ghaeilge, agus nach fiú í a fhoghlaim de bharr go bhfuil Béarla ag daonra na hÉireann ar aon nós. D’fhreastal mé ar óráid le déanaí ina rinneadh díriú isteach ar…

Chuala tú faoi ‘Elf on the Shelf’ anois Faigh Réidh le haghaidh UCD ag an Oireachtas

Cosúil le an-chuid scéalta, tosaíonn an scéal seo l’alcól. Trathnóna Satharn a bhí ann i mí na Samhna 2016. Bhí grúpa mic léinn ó UCD ag ól síos i gCill Áirne. Bhí lá crua acu, bhí siad ag ligint a…

Loinnir – Tinder na nGael

An mbaineann tú úsáid as aipeanna a dhéanann iarracht tú a mheaitseáil le duine ar mhaith leat siúl amach leo? An mbíonn díomá ort i gcónaí nuair nach mbíonn Gaeilge ag an bhfear nó ag an mbean a dhéantar a…

Na Ceisteanna Nach Bhfuil Daoine ag Cur Faoi Tháinseamh Katie Ascough.

Le cúpla seachtain anuas, is é an rud is mó atá daoine ag labhairt faoi ná an éagóir a bhí déanta ar mhic léinn UCD nuair a bhaineadh eolas faoi ghinmhilleadh ó “Winging It”, leabhrán a bhí tugtha amach le…

Banc na hÉireann ag Fáil Réidh le Rogha na Gaeilge ar na hATManna

Tá Banc na hÉireann ag tabhairt isteach uathmheaisíní bainc nua (‘LATMs as Béarla) de réir a chéile le seacht mbliana anuas. Beidh custaiméirí an bhainc in ann airgead a lóisteáil ar na huathmheaisíní seo, ach ní bheidh rogha na Gaeilge…

An é túsa an noinín i measc na neantógaí?

Do a lán daoine, nuair a smaoinítear ar an drama “An Triail”, smaoinítear ar an Ard Teastas. B’fhéidir go raibh sé an píosa den scrúdú ab fhearr leat, agus b’fhéidir go raibh suim agat agus tú ag scríobh faoi na…