College Tribune

Independent UCD News

Gaeilge

Na Gaeil Óga CLG: Fáilte Fhoireann na mBan

Tá Na Gaeil Óga, generic an t-aon chumann sa Chumann Lúthchleas Gael a fheidhmíonn trí Ghaeilge amháin i mBaile Átha Cliath ag iarraidh mná a bhfuil spéis acu sa pheil nó sa chamógaíocht a mhealladh. Tá foireann peile na mban…

Colainn Chonspóide

Ní den chéad uair tá ‘The Human Body Exhibition’ ag cothú díospóireachta abhus in Éirinn. Sa bhliain 2009, pharm cuireadh an taispeántas i latháir i mBaile Átha Cliath, diagnosis agus i ndiaidh rath na camchuairte sin, ed tá sé fillte…

Ré an Amaitéarachais Istigh?

D ’fhoilsigh an Cumann Lúthchleas Gael plépháipéar le déanaí darbh ainm “Stádas Amaitéarach agus Íocaíochtaí do Bhainisteoirí Foirne, ” chun ról an bhainisteora sa CLG a phlé agus na híocaíochtaí “mídhleathacha” atá á bhfáil ag roinnt acu a thabhairt chun…

Bímís Sona Sásta agus Buíoch as a bhFuil Againn

Do bhíos ag suí ar an mbus chun na cathrach inné nuair a stopamar i nDomhnach Broc chun tiománaí a athrú, click ní rabhamar ann níos mó ná nóiméad ach fós fhéin, drugstore sheas mo dhuine os mo chomhair suas…

Ábhar Dochtúra: Cuirtíní is Ciorruithe

Cé go bhfuil scéalta chailleach an uafáis ann faoinár gcóras sláinte le fada an lá, order líomhaintí seafóideacha gur ceann de chuid an tríú domhan é ina measc, case is anois a thosóidh ciorruithe ag goilliúint ar bhunseirbhísí agus chúram…

Tá ár Lá Tagtha

Ó thosach a fheachtais i leith, is iomaí uair a d’áitigh Martin McGuinness nár mharaigh sé éinne i rith a thréimhse leis an IRA agus gur tháinig an tréimhse chéanna chun deiridh sa bhliain 1974. Cé acu an gcreidtear é…

Filleann an Feall ar an Facebook-óir

Ina leabhar 1984, help scríobhann George Orwell faoi thráth a bhfuil gach pioc eolais faoin saoránach le fios ag na hudaráis. Níl a leithéid de phríobháideachas ann, order coimeádtar súil ar a ndéanann gach duine agus is gnáthchuid den saol…

An Traenáil agus an tÁdh – Súil Siar ar Bhua na nDuibhlinneach

Agus muintir na hardcathrach ag ceiliúradh an lae chinniúnaigh fós, site labhraíonn Ciarán Ó Braonáin le réalta pheile Bhaile Átha Cliath, sick Rory O’Carroll. Mar is eol do chách faoin tráth seo, d’éirigh le foireann Bhaile Átha Cliath an lámh…