College Tribune

Independent UCD News

Cumann Gaelach UCD

Societies Spotlight: Interview With Hugh Carr of An Cumann Gaelach

Hugh Carr is a busy man. Between starting his final year of studying English and Drama, preparing for a call back and writing as Irish Editor for the University Observer, he managed to find time to talk to the Tribune…

2ú Áit ag Cumann Gaelach UCD ag Ócáid Bhliantúil Ghlór na nGael

Is móreagraíocht Gaeilge í Glór na nGael, a dhíríonn ar thrí réimse oibre: forbairt na Gaeilge sa teaghlach, forbairt na Gaeilge i measc an phobail, agus forbairt na Gaeilge i measc grúpaí fiontraíochta agus gnó. Ag ócáid bhliantúil Ghlór na…

An Cumann Gaelach UCD ag súil le gradam a bhaint amach ag Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge

Idir 23-25 Feabhra, beidh ceann de na féilte is mó i bhféilire na nGaeilgeoirí ag tarlú i dTrá Lí, Co. Chiarraí: Ard-Fheis Chonradh na Gaeilge 2018. Sa bhliain 1893 i mBaile Átha Cliath, bunaíodh Conradh na Gaeilge, agus mar sin…