College Tribune

Independent UCD News

Ócáid Bhliantúil Ghlór na nGael

2ú Áit ag Cumann Gaelach UCD ag Ócáid Bhliantúil Ghlór na nGael

Is móreagraíocht Gaeilge í Glór na nGael, a dhíríonn ar thrí réimse oibre: forbairt na Gaeilge sa teaghlach, forbairt na Gaeilge i measc an phobail, agus forbairt na Gaeilge i measc grúpaí fiontraíochta agus gnó. Ag ócáid bhliantúil Ghlór na…